Úvodní stránka>Právní služby

Právní služby

Zajišťujeme pro naše klienty založení společenství vlastníků jednotek za účasti notáře, včetně zápisu společenství do obchodního rejstříku. Ve spolupráci s notářem vyhotovíme všechny listiny nutné k zápisu společenství do obchodního rejstříku včetně stanov společenství.

Spolupracujeme s advokátní kanceláří, která zajišťuje pro naše klienty právní služby v tomto rozsahu.

 • Vymáhání náhrad škod na majetku vlastníka soudní cestou,
 • Mimosoudní vymáhání dluhů a úhrad za služby:
 1. upomínky dlužníkům,
 2. projednání dluhu s dlužníkem,
 3. sepisování dohod o zaplacení dluhu ve splátkách,
 4. sepisování dohod o srážkách ze mzdy za účelem úhrady dluhu.
 • Soudní vymáhání dluhu:
 1. předžalobní upomínky rozesílané dlužníkům, zajištění podkladů pro soudní řízení (výpisy z listu vlastníka, potvrzení o dluhu...),
 2. sepisování žalobních návrhů a zastupování před soudy všech stupňů,
 3. uzavírání soudních smírů, i v průběhu soudního řízení, uzavírání dohod o splátkách dluhu s využitím zajišťovacích institutů (zástava, apod.), návrhy na přerušení řízení, pokračování řízení a zpětvzetí návrhů na zahájení v případě úhrady dluhu v průběhu řízení,
 4. zajištění nemovitého majetku a vkladů na účtech dlužníků nájemného pro účely exekučního řízení,
 5. sepisování návrhů na soudní výkon rozhodnutí a zastupování v těchto řízeních.