Úvodní stránka>Revitalizace domů

Revitalizace domů

Zajišťujeme dle požadavků vlastníka poradenství při revitalizaci bytového domu včetně vyhotovení všech účetních výstupů pro poskytnutí úvěru a pro vydání záruky a dotace ČMZRB. Vyřizujeme na základě plné moci vydané klientem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, včetně kolaudačního řízení.

Zajišťujeme

 • technické posouzení stavu nemovitosti
 • konzultace k nutnosti rozsahu rekonstrukce
 • vyhotovení slepého rozpočtu
 • zpracování podkladů pro zadání výběrového řízení stavebním firmám a pomoc při výběrovém řízení
 • zpracování projektové dokumentace
 • příprava výběrového řízení na dodavatele stavby, pomoc při výběrovém řízení
 • stavební dozor
 • tepelný audit

Zajištění úvěru

 • projednání vhodného typu úvěru s výborem, prezentace na schůzi SVJ či na členské schůzi
 • zajištění dokumentů ke schválení úvěru

Další služby při revitalizaci

 • pomoc při přípravě a vedení shromáždění společenství či schůzí družstva při projednávání rekonstrukcí a oprav v souladu s příslušnými zákony
 • sestavení programu schůze
 • ve spolupráci s výborem zpracování zápisu ze schůze