Úvodní stránka>Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Správní a evidenční funkce správce - vedení předpisu

 • přehled nájemců, resp. uživatelů jednotlivých bytů a osob, které v těchto bytech bydlí, přehled nájemců nebytových prostor a účelu jejich využití,
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, včetně archivace, kontakt s nájemci a uživateli bytů a nebytových prostorů,
 • vedení přehledné evidence o dokladech, příjmech a výdajích spojených se správou domu,
 • každý měsíc předávat aktualizovaný předpis měsíčních záloh na služby a příspěvků do fondu oprav (zálohy na opravy),
 • jednou za čtvrt roku předávat aktualizovaný seznam dlužníků,
 • výběr záloh na služby a příspěvků do fondu oprav (zálohy na opravy),
 • vyúčtování záloh na služby a příspěvků do fondu oprav (záloh na opravy),
 • tisk evidenčních listů, tisk složenek,
 • styk s bankou. Umožňujeme stálou kontrolu bankovních operací v rámci internetového bankovnictví,
 • zpracování podkladů nutných pro poskytnutí úvěru.

Funkce provozní - technická správa

 • evidence spravovaného majetku,
 • aktualizace pasportizace spravovaného domu,
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, včetně archivace,
 • zajištění nepřetržité havarijní služby,
 • zajištění běžných oprav, velké opravy a rekonstrukce, předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení a odstranění zjištěných závad,
 • vedení a archivace technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty bytů apod.),
 • vedení přehledné evidence dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu,
 • vystavování objednávek,
 • vystavování a uzavírání smluv po písemném odsouhlasení,
 • zajištění dodávky vody, odvod srážkových a odpadních vod, zajištění dodávky elektrické energie pro společné prostory domu zajištění kominických prací, zajištění STA, zajištění provozu výtahu,
 • zajištění veškerých revizí, zajištění vytápění domu, zajištění veškerých stavebních prací, zajištění pojištění domu.

Vedení účetnictví

 • vedení podvojného účetnictví podle zák. 563/1991 Sb. s odděleným účtování na jednotlivé jednotky,
 • zpracování prvotních účetních dokladů,
 • sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období,
 • vystavení platebních příkazů k úhradě,
 • vedení Knihy došlých faktur,
 • evidence měsíčních plateb,
 • účetní konzultace při osobním předáním závěrky / na vyžádání /,
 • provedení závěrkových operací spojených s účetním obdobím včetně požadovaného výkaznictví v rámci činnosti účetní jednotky,
 • zpracování daňového přiznání včetně příloh,
 • vyúčtování daně srážkové a zálohové,
 • inventarizace dle Zákona o účetnictví, § 29 a 30,
 • vyhotovení účetních výstupů pro poskytnutí úvěru.